ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ให้เช่าแผงตลาดห้องเช่า (อาคารพาณิชย์) ตลาดสดชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โดยวิธีประมูล (รอบที่๔)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ให้เช่าแผงตลาดห้องเช่า
mungmee

Share: