กองช่าง

 

นายศิวะ พลเตชา
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว่าง
วิศวกรโยธา

นายสุทธิพงษ์ พรมชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายศรายุทธ อุทรัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุภัทรชัย ประกอบบุญ
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานช่างไฟฟ้า

mungmee

Share: