ข้อมูลผู้บริหาร

นางสาวปิยธิดา บุตรกาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์ติดต่อ 0917264205

นายสถิต วรโยธา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์ติดต่อ 0833426639

นายเสน่ห์ สมประสงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์ติดต่อ 0902769531

นายรังสรรค์ สมประสงค์
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เบอร์ติดต่อ 0863785878

mungmee

Share: