ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
หมู่ ๗  ตำบลโชคตชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๓๐
ติดต่อทาง Facebook โดยเสริชคำว่า  อบต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
โทร. ๐๔๒ ๖๒๐ ๗๔๔
โทรสาร. ไม่สามารถติดต่อได้ 
Email : chokchai_999@gmail.com

mungmee

Share: