ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอ ติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ก ๕๐๐๑ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน คำพอก ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๕.๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี(นวัตกรรมไทย) จำนวน ๒๓ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร 7
mungmee

Share: