Posted in อื่นๆ

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ เอกสารเผยแพร่

การจัดเก็บภาษี

ประกาศขยายเวลาภาษีที่ดินแ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนคู่มือ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

[ninja_form id=3]

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

Social Network

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

E-Service

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามมา…

Continue Reading...