งานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2557
 
งานปฏิบัติธรรมวัดบ้านคำบง ประจำปี 2557 (สภาวัฒนธรรมตำบลโชคชัย)
 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่ว...
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อ...
 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ป...
 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่น 1...
 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 
     
   
    5  

 
ค้นจาก web   ค้นจากgoogle
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  รวมภาพ อบต.
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
   
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
 
 

 
     
     
 

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองหลี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองหลี่

และโครงการขุดลอกห้วยทราย หมูที่ 9 บ้านหนองลำดวนตาม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ลงวันที่    19   กุมภาพันธ์  2553                               

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะสอบราคา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  หมู่ที่ 7  บ้านหนองหลี่

และโครงการขุดลอกห้วยทราย  หมู่ที่ 9 บ้านหนองลำดวน  

 

ต.โชคชัย  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ตามรายละเอียด ต่อไปนี้

 

                 1.    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านหนองหลี่  ขนาดผิวจราจรความกว้าง  6.00 เมตร ยาว 0.733   กิโลเมตร

 หนา  0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50   เมตร  ราคากลาง (1,999,000.- บาท)

                2.    โครงการขุดลอกห้วยทราย  หมู่ที่ 9 บ้านหนองลำดวน   ความลึกกักเก็บ 3 เมตร  ความกว้าง   6 เมตร ยาว 3,000   เมตร   ราคากลาง (1,979,000.-บาท)รายละเอียดทั้งสองโครงการเป็นไปตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยกำหนด

                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                            1.       เป็นนิติบุคคล  หรือนิติบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว                        

                            2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                           3.    มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  50 %  ของราคากลาง 

                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์   2553    ระหว่างเวลา  09.00 น.  ถึงเวลา  10.00 น. 

ณ สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9   และกำหนดรับฟังคำชี้แจง  รายละเอียดเพิ่มเติม 

ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2553  เวลา  11.00 น.  เป็นต้นไป     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย                        

                  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  11  มีนาคม  2553   ถึงวันที่  11  มีนาคม  2553  ระหว่างเวลา 09.30 น.  ถึง  10.00 น.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล(ชั้นล่างหอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย)  อำเภอนิคมคำสร้อย  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   11   มีนาคม   2553  ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป                               

                 ผู้สนใจ  ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ 5,000.- บาท  ได้ที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ระหว่างวันที่  22  กุมภาพันธ์   2553   ถึงวันที่  10  มีนาคม  2553   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4263-8450  ในวันและเวลาราชการ                                          

 

ประกาศ    วันที่   19    กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2553                                                                                      

 

(ลงชื่อ)        นายไหม    ศรีสวัสดิ์ 

(นายไหม    ศรีสวัสดิ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

 

 

                                                    


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตแหน่งสายผู้บริหาร จากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ(27 ม.ค. 57)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ฯ(27 ม.ค. 57)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็ก
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้ำใส
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหอถัง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงเหนือ

หน้าที่ [1]

 
     
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อบต. © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด